Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses

Het opvangen van de groeiende vraag naar zorg, met beperkt beschikbare middelen, met behoud van kwaliteit van zorg, is de uitdaging voor de zorgsector. Dit vraagt om nieuwe structuren en vormen van organisatie, waarbij gebruikt van data een sleutelrol gaat innemen. Zorginstelling herbergen een schat aan informatie om deze structuren te ontwikkelen en de te leveren zorg te herdefiniëren.

Voor de gezondheidszorg bieden wij o.a. oplossingen voor:

  • Capaciteitsmanagement en –planning
  • Wachtrij- en wachttijd reductie
  • Optimaliseren van patiëntenstromen
  • Personeelsplanning en roostering
  • Revenuemanagement

 

Health Analytics